گارگین دوم پیشوای مذهبی کل ارامنه موارد تخریب کلیساهای ارامنه در قره باغ توسط آذربایجان را به شدت محکوم کرد

762


گارگین دوم پیشوای مذهبی کل ارامنه    ضمن گفتگو با خبرنگاران موارد تخریب  کلیساهای ارامنه در قره باغ   توسط آذربایجان را  به شدت محکوم  کرد. وی گفت : “بدیهی است که ما چنین  موارد را به شدت محکوم می کنیم . ما  تلاش می کنیم  که جامعه جهانی سخنان محکوم کننده خود را در رابطه با این  موارد  بیان کند.”

 پیشوای مذهبی کل ارامنه  همچنان  از  اقدامات  مقامات فدراسیون روسیه و همچنین    پاتریارک کریل  رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه  برای  پشتیبانی  از  خدمت و مأموریت دادیوانک   قدردانی کرد.  Source link