بازدید سفیر محترم ایران در ارمنستان از مرکز دائم صادرات ایران در ارمنستان

969

ایشان از مرکز دائم صادرات به عنوان فرصتی برای ورود به بازار اتحادیه اوراسیا یاد کردند و تشکیل این مرکز را گام مناسبی برای حل بسیاری از چالش های موجود در #تجارت بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا ( #روسیه – ارمنستان – بلاروس – قزاقستان – قرقیزستان ) دانستند.