نقشه‌ای از مسیر ریلی که روسیه، جمهوری باکو، ارمنستان، ایران و ترکیه را به یکدیگر متصل کند

582

روزنامه کومرسانت روسیه نقشه‌ای از مسیر ریلی که قرار است کشورهای روسیه، جمهوری آذریایجان، ارمنستان، ایران و ترکیه را به یکدیگر متصل کند، منتشر کرده است. این همان خط آهنی است که در زمان شوروی وجود داشت، ولی پس از فروپاشی این کشور و جنگ اول قره‌باغ غیرفعال شد.

توضیحات رنگ‌های روی نقشه به شرح زیر است:
مشکی: خطوط آهن
آبی: خطوط آهنی که باید احداث شود
سبز: مسیر اتصال روسیه – ارمنستان – ایران
نارنجی: مسیر اتصال آذربایجان – ترکیه