مدافع حقوق بشر ارمنستان :آذربایجان حق آب ساکنان جامعه مغری ارمنستان را به شدت نقض می کند

759


 حق تضمین شده بین المللی آب ساکنان جامعه  مغری  در منطقه سیونیک جمهوری ارمنستان به طور مداوم با اقدامات عمدی نیروهای مسلح آذربایجان   نقض می شود. این مطلب را آرمان تاتویان مدافع حقوق بشر ارمنستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است.

بیش از 5 سال پیش ، نیروهای مسلح آذربایجان مسیر   شاخه “زواراگات ”  رودخانه ” مغری ”  را به نخجوان (منطقه اردوباد) تغییر  می کنند. در نتیجه ، در شهرهای مغری- آگاراک  منطقه سیونیک و همچنین در روستاهای نراندزور  ، شوانیدزور  ، آلوانک     مشکلات جدی در دسترسی به آب آشامیدنی و آبیاری وجود دارد. اکثر جمعیت جامعه مغری  در این  روستا ها  هستند.

ساکنان و رئیس جامعه مقری به مدافع حقوق بشر اطلاع  داده اند  که ارتش آذربایجان هر ماه با تجهیزات مهندسی ویژه   مسیر سرشاخه  به نخجوان را تغییر می دهند.

این اقدامات نیروهای مسلح آذربایجان   به شدت حق آب را نقض می کنند ، که برای ساکنان جامعه مغری  ارمنستان بسیار حیاتی است و با محدودیت های مطلق بین المللی تضمین می شود.Source link