دولت مسئله مربوط به کاهش محدودیت ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهد – رادیوی عمومی ارمنستان

669


دولت ارمنستان مسئله مربوط به کاهش محدودیت های  که به علت ویروس کرونا  اعلام شده اند را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این مطلب را واهان کروبیان وزیر اقتصاد کشورمان در گفتگو با ” اسپوتنیک آرمنیا ” در جواب به سوالی در مورد  آن که آیا ممکن است همانطور که در حال حاضر در تعدادی از کشورها وجود دارد ، در ارمنستان  نیز ” لاک داون ” اعلام شود  و در این صورت     سرنوشت  برنامه های سرمایه گذاری  چگونه خواهد بود؟ بیان کرد.

کروبیان خاطرنشان کرد که در حال حاضر وضعیت ارمنستان ناشی از ویروس کرونا در وضعیت بهتری از آنچه انتظار می رود وجود دارد. وی یادآوری کرد که  مرکز جهانی بهداشت  نیز به نوبه خود گزارش داده است که سرعت ویروس کرونا در جهان رو به کندی است.Source link