ترکیه امکانات ضدایرانی خود در منطقه را به نمایش گذاشته است

597


 الکساندر گنیازوف کارشناس امور منطقه در مصاحبه با سایت خبری اسپوتنیک ارمنیا اعلام کرده است که دولت ترکیه به رهبری اردوغان رئیس جمهور آن کشور با حضور نظامی در آذربایجان، می خواهد به آمریکا و بریتانیا نشان دهد که وی بهترین نقطه اتکا در منطقه برای کنترل ایران خواهد بود. وی همچنین عقیده دارد که آذربایجان قسمت اعظم آرتساخ را فتح کرد، ولی استقلال رای خود را از دست داد.

این کارشناس امور خاورمیانه و آسیای میانه همچنین تاکید کرده است که ترکیه دارای پایگاه در طر بوده و منافع ایران در خلیج فارس را نیز به خطر می اندازد. ترکیه با حضور خود در باکو به غیر از ایران  برای روسیه و چین نیز چالش امنیتی می باشد. این کشورها با آمریکا و بریتانیا دارای تضاد منافع هستند. با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، ممکن است موضع تاکتیکی واشنگتن در قبال ترکیه تغییر یابد، ولی همکاری دیرینه و راهبردی میان دو کشور تغییر نخواهد یافت. آمریکا و بریتانیا اکنون نیز از فعالیت های توسعه طلبانه همکار دیرینه خود یعنی ترکیه در یونان، لیبی و شبه جزیره کریمه حمایت میکنند. آنکارا هنوز نیز ادعای اتحاد کشورهای ترک زبان را در سر پرورانده و سودای تعرض به مناطق ترک نشین ایران را در سر می پروراند. ترکیه هنوز قره رویارویی مستقیم با ایران را نداشته، ولی با حضور در آذربایجان و به خطر انداختن استقلال رای این کشور و با روسیه در  این منطقه همکاری تاکتیکی دارد.Source link