دولت در نظر دارد جاده های جایگزین را در منطقه سیونیك احداث كند

713


دولت ارمنستان قصد دارد بزرگراه های جایگزین در منطقه سیونیک  احداث کند. به گزارش “آرمپرس”     این مطلب را سورن پاپیکیان    وزیر  مدیریت منطقه ای  و زیرساخت ها    در پاسخ به  سوال     آنا گریگوریان  نماینده پارلمان    بیان کرد.

 قابل ذکر است که   پس از جنگ گسترده ای که آذربایجان علیه آرتساخ  آغاز کرد  ، هنوز مشکل برخی از بزرگراه های منطقه سیونیک حل نشده است.Source link