دیدار سفیر ارمنستان در ایران با رئیس مرکز کلیساهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران

695


آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران، روز دهم ماه فوریه خانم شرلی آودیان رئیس مرکز کلیساهای تاریخی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران را به حضور پذیرفتند .

سفیر جمهوری ارمنستان از فعالیتهای وسیع خانم شرلی آودیان در راستای توسعه روابط فرهنگی ارمنستان- ایران سپاسگزاری و قدردانی نمودند. آقای تومانیان با رضایتمندی کامل به ابتکارات و اقدامات شخصی خانم شرلی آودیان را جهت ثبت آئین زیارت صومعه(کلیسا) تادئوس مقدس در فهرست میراث انسانی غیر ملموس یونسکو ربطور ویژه مورد اشاره قرار دادند.

طرفین سپس به بحث در مورد تحکیم روابط فرهنگی ارمنستان – ایران و بالاخص اقداماتی که نهادهای دولتی جمهوری ارمنستان و جمهوری اسلامی ایران در جهت حراست و حفاظت از میراث فرهنگی انجام میدهند پرداختند.. طرفین اذعان داشتند که ظرفیت تعمیق روابط فرهنگی دو کشور بسیار بزرگ بوده و ضروری است که آن با بهره وری بالا محقق گردد.

منبع خبر : صفحه فیسبوک سفارت ارمنستان در ایرانSource link