ژنرال مرادوف در دیدار با علی اف موضوع تیراندازی در مرز را مطرح کرد – رادیوی عمومی ارمنستان

623


پس از آتش بس در  قره باغ و  منطقه سیونیک ارمنستان  ، به طور منظم از طرف آذربایجان تیراندازی می شود. این مطلب را واقارشاک هاروتونیان وزیر دفاع کشورمان در  جواب به سوال نمایندگان بیان کرد.

 وی گفت :  اطلاعات مربوط به نقض مفاد آتش بس در  قره باغ را به نیروهای حافظ صلح    ارسال می کنیم.  من امروز با مرادوف ملاقات کردم و این موضوع را مطرح کردم. وی به نوبه خود گفت که    در این مورد با الهام علی اف صحبت کرده است. موضوع همچنان در دستور کار ما قرار دارد.  Source link