جلسه کارگروه سه جانبه به ریاست معاونان نخست وزیر ارمنستان ، روسیه و آذربایجان برگزار شد

446


در تاریخ 12 فوریه سال جاری میلادی  مهر گریگوریان معاون نخست وزیر جمهوری ارمنستان ، الکسی اورچوک معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان شهین   مصطفی   جلسه دوم کارگروه سه جانبه با فرمت ویدئو  را برگزار  کرده اند. این مطلب را از دولت ارمنستان اعلام کرده اند.

در طول جلسه   جریان  کار مشترک  بر اساس  اجرای    نقطه های    بیانیه 9 نوامبر نخست وزیر جمهوری ارمنستان ، رئیس جمهور فدراسیون روسیه و رئیس جمهوری  آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . برنامه کارهای بعدی  نیز توافق شده است.   Source link