دیدار سفیر ارمنستان در ایران با نمایندگان شرکت صادراتی“Exe start Out”

535


آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران روز یازدهم ماه فوریه آقای حمید رضا بنیادی رئیس هیئت مدیره، هاجر سعیدی نژاد مدیرعامل و دیگر مسئولان شرکت صادراتی“Exe start Out” را به حضور پذیرفتند.

شرکت کنندگان در این دیدار موضوعات مربوط به شرایط فعلی روابط اقتصادی ارمنستان – ایران، امکانات توسعه و امکان تاسیس نمایندگی شرکت “Exe Start Out” در ارمنستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در مورد ترتیب سفر نمایندگان شرکت “Exe Start Out” به ارمنستان با هدف بررسی برنامه ها در محل توافقاتی حاصل گردید.

منبع خبر : صفحه فیسبوک سفارت ارمنستان در ایرانSource link