“آرتاشس تومانیان” سفیر دولت قطر در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان را به حضور پذیرفتند

681


آقای آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایران ، محمد بن حمد الحجاری سفیر اکردیته دولت قطر در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان را به حضور پذیرفتند.سفیر دولت قطر نامه تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر را خطاب به رئیس جمهوری ارمنستان تقدیم سفیر جمهوری ارمنستان کرد. طرفین در این دیدار امکانات توسعه روابط اقتصادی بین جمهوری ارمنستان و دولت قطر در سال 2021 را مورد بررسی قرار دادند.منبع:صفحه فیس بوک سفارت جمهوری ارمنستان در جمهوری اسلامی ایرانSource link