آمدند ، دیدند و بردند

587

https://a1plus.am/static/articles/40/41/69/l-r234fe2qrZ.jpg

جامعه:

آمدند ، دیدند و بردند

شهرداری ایروان در بیانیه ای گفت: “برخی از شهروندان هنوز در تلاش برای تصرف زمین های جامعه هستند.”

بر اساس این گزارش ، این غرفه شبانه در منطقه اداری اجاپنیاک نصب شده بود اما ساعاتی بعد پیدا و متلاشی شد.

 

Source link