اگر من فرمانده کل قوا بودم و چنین شرایطی وجود داشت ، خودم را گلوله می کردم. سرژ سرکیسیان

473

سیاست

اگر من فرمانده کل قوا بودم و چنین شرایطی وجود داشت ، خودم را گلوله می کردم. سرژ سرکیسیان (فیلم)

“… قسم می خورم ، اگر من فرمانده کل قوا بودم ، و اگر این طور بود ، من فقط خودم را شلیک می کردم …” سرژ سرکیسیان

سخنرانی رئیس جمهور سوم جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان در شهر جرموک در دیدار با اعضای فعال بلوک “من افتخار دارم”

جرموک ، 06 ژوئن 2021

 

https://www.youtube.com/watch؟v=–88plOyluo:

Source link