حدود 12 هکتار چمن در ایروان سوخت

589

جامعه:

حدود 12 هکتار چمن در ایروان سوخت

در تاریخ 6 ژوئن ، ساعت 15:48 ، مرکز ملی مدیریت بحران هشدار دریافت کرد که منطقه ای پوشیده از چمن در نزدیکی خیابان 320 تیچینا در ایروان در حال سوختن است.

دو تیم آتش نشانی از گروه های آتش نشانی نجات بخش امداد و نجات شهر ایروان از وزارت شرایط اضطراری عازم محل حادثه شدند.

فراخوان پیچیدگی آتش “1 BIS” اعلام شد دو تیم آتش نشانی از گروههای آتش نشانی و نجات بخش امداد و نجات شهر ایروان از وزارت شرایط اضطراری عازم محل حادثه شدند.

نیروهای امدادی آتش نشانی در ساعت 18:40 دقیقه آتش سوزی را منزوی کردند و در ساعت 19:10 دقیقه آتش را خاموش کردند. حدود 12 هکتار علف و بوته سوخته است.

 

Source link