ماشین به رودخانه افتاد

460


جامعه:

ماشین به رودخانه افتاد

در تاریخ 6 ژوئن ، ساعت 4:44 بعد از ظهر ، مرکز مدیریت بحران منطقه ای تاووش هشدار دریافت کرد که ماشین در کیلومتر 11 بزرگراه یرجان – ایججان به رودخانه آغست افتاده است.

یک اکیپ آتش نشانی از گروه آتش نشانی نجات بخش امداد منطقه ای وزارت اورژانس عازم محل حادثه شدند.

MES:

Source link