از 7-11 ژوئن در ایروان پیش بینی می شود بدون بارندگی

616

[featured_img]

در قلمرو جمهوری:

در بعد از ظهر 6 ژوئن ، 7-11 بعدازظهر ، در برخی مناطق طوفان باران کوتاه مدت پیش بینی می شود ، در برخی از مناطق تگرگ امکان پذیر است.

وزش باد جنوب غربی ، 5-10 متر بر ثانیه ، در طول رگبار پیش بینی می شود وزش باد در برخی مناطق ، 15-20 متر بر ثانیه ، تشدید شود.

دمای هوا تغییر چشمگیری نخواهد کرد.

در شهر ایروان:

در غروب 6 ژوئن ، در برخی از مناطق شهر باران کوتاه مدت و رعد و برق ممکن است ، در هنگام رگبار پیش بینی می شود وزش باد تا 18-20 متر بر ثانیه افزایش یابد. در 7 تا 11 ژوئن پیش بینی می شود بدون بارش

Source link