سرژ سرکیسیان در مسابقات یادبود استپان آواگیان در جرموک شرکت کرد

816

https://a1plus.am/static/articles/40/41/65/l-RkpQQuEOPU.jpg

جامعه:

سرژ سرکیسیان در مسابقات یادبود استپان آواگیان در جرموک شرکت کرد

امروز ، سومین رئیس جمهوری ارمنستان ، رئیس فدراسیون شطرنج ارمنستان ، سرژ سرکیسیان پس از دوره یادبود استپان آواگیان ، که از 4 ژوئن آغاز شده و در 14 ژوئن به پایان می رسد ، از شهر جرموک بازدید کرد. در مورد این: نوشت: دفتر سومین رئیس جمهوری ارمنستان.

این مسابقات یادبود در یک مسابقه منطقه ای با حضور 10 شرکت کننده و 9 دور با حضور بهترین شطرنج بازان جوان ارمنستان در جهان برگزار می شود.

سرژ سرکیسیان در چارچوب سفر خود به جرموک در حال حاضر با مردم محلی بلوک “من افتخار دارم” دیدار می کند.

Source link