پرداخت ماه مه از فردا ، 8 ژوئن آغاز می شود … این وزارت به مردم آرتسا

474

[featured_img]

پرداخت ماه مه از فردا ، 8 ژوئن آغاز می شود … این وزارت به مردم آرتسا

وزارت کار و امور اجتماعی RA به اطلاع می رساند

مردم عزیز آرتسا ،

لطفاً مطلع شوید که مشکلات فنی در مراحل پرداخت برنامه کمک های اجتماعی 68000 AMD برای مدت 4 ماه برطرف شده است. پرداخت ماه مه از فردا ، 8 ژوئن آغاز می شود.

لازم به یادآوری است که جمهوری ارمنستان به منظور کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ ، کمک های خود را به مبلغ 68000 درام در ماه به حدود 100000 شهروند ثبت شده یا واقعاً ساکن جمهوری آرتروش ادامه می دهد.

Source link