چگونه لوون ترپتروسیان مانع سخنرانی لوون زورابیان شد

519

[featured_img]

فیلم های:
سیاست

چگونه لوون تر-پطروسیان مانع سخنرانی لوون زورابیان شد (ویدئو)

معاونین نامزدهای “کنگره ملی ارمنستان” نکات اولویت برنامه پیش از انتخابات این حزب را ارائه دادند. در لحظه ای که معاون رئیس ANC لئون زورابیان برنامه خود را در رابطه با فن آوری ارائه می داد ، تشویق ها در سالن آغاز شد.

نامزد نخست وزیری حزب ، اولین رئیس جمهور لئون تر-پطروسیان دیر وارد انتخابات شد. دوربین ها بلافاصله متوجه او شدند.

لئون زورابیان وصیت کرد: “من نمی دانم بعد از این رسانه ها به دنبال ما ادامه می دهند یا نه ، اما بیایید سعی کنیم وظیفه خود را انجام دهیم و ارائه بلوک فناوری را به پایان برسانیم.”

Source link