5 مدال از مسابقات قهرمانی دوومیدانی نوجوانان اروپا

779

تیم دو و میدانی ارمنستان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان اروپا در سن مارینو 5 مدال کسب کرد.ورزشکار وانادزوری ، ایلادا آلاوردیان در مسابقه 800 متر با نتیجه 2:16:10 مقام دوم را کسب کرد و به مدال نقره دست یافت. یرواند مکرتچیان کشورمان در مسابقه 3000 متر مردان با نتیجه 8:14:46 دوم شد.

در مسابقات پرش طول مردان گور بگلاریان با نتیجه 7.42 متر مقام دوم و آرتاك هامبورزومیان با 7.39 متر مقام سوم را به دست آورد. رزمیک مکرتچیان نیز با کسب 21.59 در ماده 200 متر با مانع مدال برنز را از آن خود کرد.

در اینجا نتایج سایر ورزشکاران ما آورده شده است

مردان

400 متر دویدن. تیگران مکرتچیان: جایگاه یازدهم

800 متر دویدن. رومن الکسانیان – مقام 7

رله 1000 متر ارمنستان – جایگاه 6

زنان:

100 متر دویدن. ماریانا باغیان – مقام 9

200 متر دویدن. گایانه چیلویان – مقام 5

پرش بلند. ماریتا میناسیان – مقام 5

رله 1000 متر ارمنستان – مقام 4

لازم به ذکر است که مقام اول با مدال طلا توسط تیم دو و میدانی قبرس – 6 مدال کسب شد.