وزارت دادگستری بار دیگر اطلاعات مربوط به “200 جسد پنهان” را تکذیب کرد

507وزارت دادگستری بار دیگر اطلاعات مربوط به “200 جسد پنهان” را تکذیب کرد

وزارت بهداشت RA بار دیگر به شایعات مربوط به “اجساد پنهان” اشاره کرد … صفحه فیس بوک وزارت اطلاعات

در حالی که اخبار کذب در مورد “اجساد پنهان” همچنان در اینترنت پخش می شود ، وزارت بهداشت بار دیگر اطلاعات مربوط به “200 جسد پنهان” را تکذیب می کند.

در طول هفته ، نزدیکان ، اصحاب رسانه و نمایندگان این فرصت را داشتند که در تمام شعب “مرکز علمی-عملی پزشکی قانونی” گشت بزنند تا از شرایط نگهداری اجساد و روند ثبت نام آنها اطمینان حاصل کنند ، که این اتهام فقط یک جعل بوده است. در مورد جسد “200 پنهان” نمی توان بحث کرد.

وزارت بهداشت اصرار دارد که از انتشار اطلاعات نادرست و ایجاد درد اضافی برای والدین پسر و دختر خودداری کند.

Source link