نامزد نخست وزیری در تمرین های نظامی شرکت می کند

605سیاست

نامزد نخست وزیری در تمرین های نظامی شرکت می کند

الکسان میناسیان ، رهبر حزب ورلک ، که در انتخابات پارلمانی شرکت می کند ، همچنان به تمرینات نظامی با یک ذخیره که یک مسیر نظامی را طی کرده است ، ادامه می دهد.

به گفته ستاد وی ، رهبر نظامی حزب این کار را انجام می دهد و می داند که حفاظت از مرزها و امنیت مردم ارمنستان یک مسئله مهم برای جمهوری ارمنستان است.

Source link