طرف آذربایجانی به مواضع ارمنستان شلیک می کند … وزارت دفاع:

650طرف آذربایجانی به مواضع ارمنستان شلیک می کند … وزارت دفاع:

در 10 ژوئن ، نیروهای مسلح آذربایجان بار دیگر تلاش کردند کارهای مهندسی را در قسمت مرزی منطقه گغارکونیک RA انجام دهند.

یگان های نیروهای مسلح ارمنستان تلافی کردند و آتش بس را وادار کردند ، در پاسخ به آن طرف آذربایجانی به مواضع ارمنستان آتش گشود.

پاسداران ارمنستان پاسخ دادند. در نتیجه تبادل آتش از طرف ارمنستان هیچ قربانی وجود ندارد.

وزارت دفاع در این باره خبر می دهد.

Source link