“نیکول پاشینیان موظف است از خانواده اش محافظت کند” لنا ناظریان

726“نیکول پاشینیان موظف است از خانواده خود محافظت کند” لنا نازاریان (فیلم)

گفتگوی برنامه بعدی مجموعه “تقاضای سوالات” لنا نازاریان ، عضو حزب “قرارداد مدنی” ، معاون رئیس NA است.

وی ششمین نفر در لیست انتخاباتی حزب است. او فکر می کند که آنها 60٪ آرا را در انتخابات به دست می آورند ، درگیری های داخلی بعد از انتخابات را مستثنی می کند.

دولت درباره بازگشت زندانیان ، امنیت مرزها فکر می کند و قدم هایی برمی دارد … وقتی نتایج را می بینیم ، لنا نازاریان تعیین تاریخ را دشوار می کند.

Source link