شهر مارتاکرت از نظر تأمین آب مشکل جدی دارد

526جامعه:

شهر مارتاکرت مشکل تأمین آب جدی دارد (فیلم)

چند روز است که شهر مارتاکرت مشکل جدی در تأمین آب دارد. در حال حاضر ، از گزینه های متوسط ​​برای تأمین حداقل نیازهای ساکنان شهر استفاده می شود.

منبع مشکل نیز شناخته شده است. کار در آنجا یک روز دیگر متوقف نمی شود. شرکای ما در محل با مشکل آشنا شدند و اطمینان را در محل دریافت کردند. در کمترین زمان ممکن مشکل حل خواهد شد.

جزئیات در ویدئو تلویزیون عمومی آرتراژ

Source link