ما خود را در بازار سیاسی به حراج گذاشته ایم … کوچاریان

628ما خود را در بازار سیاسی به حراج گذاشته ایم … کوچاریان (فیلم)

زندگی من تا سال 2018 بسیار عادی بود. من نمی خواستم برگردم ، زیرا در این شرایط ، به دست گرفتن هدایت کشور یک وظیفه بسیار بزرگ است. رابرت کوچاریان ، نامزد نخست وزیری بلوک “هایستان” ، امروز در جریان مبارزات انتخاباتی اعلام کرد.

“ما آمده ایم تا صلح را بیاوریم ، فریاد نمی کشیم ، ما توانایی کار 24 ساعته را داریم. کوچاریان گفت: “ما شخصیت بدی داریم ، دیگران را نیز به کار می گیریم.”

Source link