مدارس دولتی نوادا برای آموزش تاریخ نسل کشی ارمنستان و هولوکاست

524در ایالت نوادا که بیش از 3 میلیون نفر جمعیت دارد ، از این پس تاریخچه نسل کشی ارامنه و هولوکاست در مدارس دولتی تدریس می شود. قانونی که چند روز پیش توسط فرماندار امضا شد ، یک پیروزی بزرگ در جامعه ارمنستان محسوب می شود.

این را صفحه فیس بوک صدای آمریکا گزارش داده است.

Source link