عکس های وزنه بردار نازیک آودالیان از ساحل

823

نازیک آودالیان ، عضو تیم وزنه برداری بانوان ارمنستان و قهرمان اسبق جهان و اروپا ، به تعطیلات ساحلی رفت و به طور منظم عکس هایی از تعطیلات خود را ارائه می دهد.

نازیک اکنون در ورزش فعال نیست ، وی پس از مخیتار هراتی در گروه فرهنگ جسمی دانشگاه دولتی پزشکی ایروان تدریس می کند.

نازیک ترجیح می دهد بیشتر وقت خود را با پسرش بگذراند ، زیرا کوچولو غیبت مادرش را برای مسابقات بسیار سخت می گرفت.

Source link