“دو نفر در من زندگی می کنند. یکی باهوش ، بردبار ، دیگری دیوانه ، سرکش ، سرکش ، بی شرمانه است. ” پست و عکسهای صادقانه Shprot با لباس شنا – اخبار ارمنستان

10812


خواننده Shprot ، آنی توماسیان ، عکس هایی از خود را با لباس شنا در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و پست صادقانه ای را منتشر کرد.

“دو نفر در من زندگی می کنند. یکی از آنها فرزندی خردمند ، بردبار ، تا حدی فقیر و کوچک با یک دختر ارمنی است. آنی دیگر دیوانه ، سرکش ، سرکش ، بی شرمانه ، خوشحال است. وی نوشت: “من هر دو را دوست دارم.”

لازم به ذکر است که Shprot اخیراً در ارمنستان بوده است. یکی از دلایل آمدن ، فیلمبرداری آهنگ “Hay Fida” بود که خواننده در دلیجان انجام داد.

Source link