میران و آرپی پسرشان را در اولین تولد خود غسل تعمید می دهند – اخبار ارمنستان

197

رابرت ، پسر میران تساروکیان و آرپی گابریلیان ، امروز 1 ساله می شود.

Tert.am Life آموخته است که والدین تصمیم گرفتند نوزاد را در روز تولد خود غسل تعمید دهند.

رابرت در کلیسای شوقاکات در اچمیادزین ، جایی که میران و آرپی ازدواج کرده بودند ، غسل تعمید می شود.

سپس آنها مهمانی را در یکی از کلوپ های موسیقی ایروان ترتیب دادند.

Source link