سوفی دونیان عکس ها را با محبوب خود بازیابی کرد و پست جدیدی نوشت – اخبار از ارمنستان

225


Tert.am زندگی:ارائه شده به خوانندگان خود است، که رقصنده سوفی دویان عکسی با چشمان سرخ و گریان در بخش “استوری” صفحه اینستاگرام خود ارسال کرد و نوشت که ما در زندگی هر تصمیمی می گیریم.

این رقصنده همچنین عکس ها را با معشوقش از صفحه خود پنهان کرده است.

پست سوفی مورد بحث بسیاری قرار گرفت ، به خصوص اینکه او عکس ها را با معشوقش پنهان کرد ، پس از آن عکس ها را با دوست پسر خود بازیابی کرد.

این رقصنده همچنین عکس جدیدی را با یکی از برگزیدگان منتشر کرد که روی آن نوشت: “خیلی دوست داشته باش.”

Source link