چهره گیومری در حال تغییر است … یک برنامه ساخت خیابان جدید به زودی راه اندازی می شود

273


چهره Գյումری در حال تغییر است … برنامه ساخت خیابان جدید به زودی راه اندازی می شود (ویدئو)

سورن پاپیکیان سرپرست سرپرست سرزمین و زیرساخت ها در سفری کاری به منطقه شیراک سفر کرده بود. وی اولین کسی بود که با کارهای بزرگراه شمال-جنوب آشنا شد. او از کار انجام شده راضی بود.

جزئیات در فیلم Tsayg TV

Source link