اینا خوجامیریان برای اولین بار در مورد بازگرداندن نشان ، زندگی شخصی ، دادن نقش های اصلی فقط به خودش برای سالها و واکنش شرکا صحبت می کند – اخبار ارمنستان

132

Tert.am زندگی:مهمان این هفته پروژه “LIFEROOM” اینا خوجامیریان است. این اولین بار است که او چنین مصاحبه ای می کند.

در طول مکالمه ، اینا نتوانست آنقدر هیجان خود را کنترل کند که تصمیم گرفتیم برای چند دقیقه مکث کنیم. برای اولین بار ، بازیگر زن در مورد پس دادن نام تجاری پس از نامزدی با هایک پطروسیان بازیگر ، زندگی شخصی و احساسات ، سختگیری پدرش صحبت کرد.

ما با اینا در مورد بازی در نقش های اصلی سال ها ، واکنش همکاران ، دوست نبودن با بازیگران صحبت کردیم.

https://www.youtube.com/watch؟v=ciWVMjMWbk8:

لباس توسطWhite_Store_Armenia
گریم توسط Aga Image Studio
آرایش مو توسط استودیوی تصویر آگا

Source link