عکس ها و یادداشت های اوا باغداساریان و الكساندر باباسیان – اخبار ارمنستان

240


اوا بغدساریان بازیگر زن در صفحه اینستاگرام خود عکس هایی با بازیگر الکساندر باباسیان منتشر کرد و نوشت: “دوست خوب ، مرد خوب”.

الکساندر نوشت ، همین عکس ها توسط او منتشر شده است. “دوستی با دوستی آغاز و پایان می یابد.”

توجه داشته باشید که اوا و اسکندر در حال حاضر روی پروژه “آهنگ هارت” کار می کنند.

Source link