تیگران آویینان یک تور کاری در منطقه فردوس ایروان داشت

90تیگران آویینان یک تور کاری در منطقه فردوس ایروان داشت

در 30 ژوئیه ، تیگران آویینان ، سرپرست معاون نخست وزیر جمهوری آرژانتین ، یک بازدید کاری از منطقه 33 (فردوس) ایروان انجام داد.

اجرای برنامه بازسازی منطقه 33 ایروان قبلاً آغاز شده است و سرپرست معاون نخست وزیر برای آشنایی با کارهای در حال انجام به این منطقه سفر کرد. نمایندگان شرکت های ساختمانی برنامه های خود را ارائه دادند. تیگران آویینان با مدلهای ساختمانهای آینده آشنا شد ، کارها را در محل دنبال کرد و همچنین با ساکنان منطقه صحبت کرد.

در جریان این سفر ، تیگران آویینان سرپرست معاون نخست وزیر با آرا خزمالیان معاون وزیر آموزش و علوم جمهوری آذربایجان ، آرمن قولاریان رئیس کمیته توسعه شهری ، سورن توماسیان رئیس کمیته کاداستر همراه بود.

Source link