نمایشگاه شخصی موسیقی نوازنده مشهور سر تانکیان در گالری توفنکیان افتتاح می شود

184جامعه:

نمایشگاه شخصی موسیقی نوازنده معروف سر تانکیان در گالری توفنکیان افتتاح شد (ویدئو)

موسیقی سرژ تانکیان در نقاشی های او بیان شده است. نقاشی های خلق شده در طول بیش از 10 سال از تورهای هنرمند ، ارتباط با فرهنگ های مختلف و به یاد ماندنی ترین لحظات حکایت می کند.

جزئیات در فیلم “صدای آمریکا”

Source link