680 میلیون یورو برای تقویت دروازه های جاده سازی Syunik جاده در جنوب

79680 میلیون یورو برای تقویت دروازه های سینیک و ساخت جاده جنوبی (فیلم)

این بخشی از 2.6 میلیارد یورو اتحادیه اروپا به ارمنستان است که برای حل مشکلات روستاهای مرزی هزینه خواهد شد. جاده ها تعمیر و جاده های جدید ساخته می شود ، بودجه ای برای توسعه گردشگری ، افزایش جذابیت منطقه و همچنین برنامه های کشاورزی و انرژی اختصاص داده می شود.

Source link