تیراندازی آذری ها در یراشخ آتش دشمن توسط وزارت دفاع RA خاموش شد

65جامعه:

تیراندازی آذری ها در یراخ آتش دشمن توسط وزارت دفاع RA خاموش شد

در 31 ژوئیه ، ساعت 6:30 صبح ، یگان های نیروهای مسلح آذربایجان مواضع ارمنیان واقع در بخش یراسخ در مرز ارمنستان و آذربایجان را شلیک کردند و سعی داشتند با استفاده از تجهیزات مهندسی کارهای استحکام بخشی انجام دهند.

پس از اقدامات تلافی جویانه مواضع ارمنیان ، آتش دشمن خاموش شد ، کارهای استحکام متوقف شد.

از ساعت 11:00 ، وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان نسبتاً پایدار است و تحت کنترل کامل یگان های نیروهای مسلح RA است.

Source link