درخت سقوط کرد و تا حدی جاده را بست

101جامعه:

درخت سقوط کرد و تا حدی جاده را بست

در 31 ژوئیه ، ساعت 5:58 بعد از ظهر ، مرکز ملی مدیریت بحران با هشدار مواجه شد که درختی در خیابان شیراک ایروان سقوط کرده و جاده را تا حدی مسدود کرده است.

یک تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات شهر ایروان از وزارت شرایط اضطراری به محل حادثه اعزام شد.

امدادگران درخت آسیب دیده را بریده و به منطقه امن منتقل کردند.

Source link