دشمن خودرویی که برای ارتش مواد غذایی را در جهت یراخ حمل می کرد ، شلیک کرد

113دشمن خودرویی که برای ارتش مواد غذایی را در جهت یراخ حمل می کرد ، شلیک کرد

در 31 ژوئیه ، از ساعت 18:10 تا 18:50 ، یگانهای نیروهای مسلح آذربایجان بار دیگر دست به تحریک زدند و با سلاح گرم کالیبر مختلف به سمت مواضع ارمنیان واقع در بخش یراشخ در مرز ارمنستان و آذربایجان شلیک کردند. .

به طور خاص ، یک آتش سوزی به خودروی پشتی (حمل غذا) شلیک شد و به آن آسیب جدی وارد کرد.

پس از اقدامات تلافی جویانه مواضع ارامنه ، آتش دشمن خاموش شد. از طرف ارمنی تلفات جانی در بر ندارد.

از ساعت 22:00 ، وضعیت در مرز ارمنستان و آذربایجان نسبتاً پایدار است و تحت کنترل کامل نیروهای مسلح RA است.

وزارت دفاع

Source link