ماشین سوخته. قربانی وجود دارد

103جامعه:

ماشین سوخته. قربانی وجود دارد

در 30 ژوئیه ، ساعت 22:43 شب ، مرکز ملی مدیریت بحران با هشدار مواجه شد که یک خودرو در نزدیکی منطقه نوراشن ایروان در حال سوختن است. وزارت امور اضطراری RA در این مورد اطلاع می دهد.

دو تیم آتش نشانی از گروه آتش نشانی بخش امداد و نجات شهر ایروان از وزارت شرایط اضطراری عازم محل شدند.

معلوم شد که آتش سوزی رخ داده است. نزدیک خیابان 7/4 چاووش.

آتش در ساعت 22:55 مهار و در ساعت 23:06 خاموش شد. ماشین “اوپل آسترا” سوخته راننده در RMC “ارمنستان” بستری شد.

Source link