حقیقت یابی در منطقه گغارکونیک مدافع حقوق بشر

58فیلم های:
سیاست

حقیقت یابی در منطقه گغارکونیک مدافع حقوق بشر (فیلم)

کار حقیقت یابی مربوط به نقض حقوق ساکنان روستاهای سوتک ، کوت ، نورابک ، جغتسادزور ، گغامابک روستای ورین شورزا ، منطقه گغرکونیک ، RA ، به دلیل اقدامات غیرقانونی نیروهای مسلح آذربایجان. در ابتدای این بازدید ، آرام ملکونیان ، رئیس جامعه وردنیس ، کارهای مهم در حال انجام در این شهر و همچنین دیدار با ساکنان را ارائه کرد.

این دیدار به همراه سرپرست وردنیس آرام ملکونیان ، رئیس ناحیه اداری ورین شورژا آرتیوم یرانوسیان ، رئیس منطقه گغاماسار هاکوب آتیان ، نماینده مسئول اداره منطقه ای گغارکونیک انجام شد.

آرمان تاتویان ، مدافع حقوق بشر ارمنی

Source link