افراد مشهور در اولین نمایش فضای باز اجرای “آنوش” – اخبار از ارمنستان

292


“آنوش” تومانیان با رویکرد جدید ممب با اجرای جایگزین ال گاردن به تازگی یک اجرای تئاتر روباز با راه حل های رقص موسیقی و قومی و نورپردازی منحصر به فرد لوسترها روی صحنه برد.

تعدادی از چهره های تجارت نمایشی ارمنستان در اولین نمایش این نمایش حضور داشتند. Tert.am Life:داستان عکسی از شب را ارائه می دهد.

Source link