النا ارشاکیان عکسی را با آنی یرانیان 12 سال پیش منتشر کرد که یادداشتی انجام داد – اخبار ارمنی

144


کارگردان النا ارشکیان و بازیگر زن آنی یریانان بسیار نزدیک هستند. یلنا عکس آرشیوی را با آنی به اشتراک گذاشت و خاطرنشان کرد که دلش برای او تنگ شده است زیرا آنی مدت زیادی است که در ایالات متحده زندگی می کند.

“امروز روز خاصی نیست ، امروز من به شما کلمات گرم نمی گویم ، فقط می خواهم بگویم چقدر به شما نیاز دارم. یلنا نوشت: “من از آن آمریکایی ها بیزارم ، اشتیاق وجود دارد ، چیزی وجود دارد” ، سپس افزود که تصویر 12 ساله است ، و شرکت Ani او 15 است.

آنی ، به نوبه خود ، خاطرنشان کرد که هر روز نوستالژی وجود دارد.

Source link