امروز روز روستا در کیرانتس جشن گرفته شد

108امروز روز روستا در Kirants جشن گرفته شد

هر ساله ، 1 آگوست در Kirants ، منطقه توس ، روز روستا جشن گرفته می شود ، که همه مردم Kirants را به یادبودی که به قربانیان جنگ بزرگ میهنی ، جنگ ارسبای اختصاص داده شده است ، می رساند ، که در جامعه ساخته شده است.

رویدادی که به یاد و خاطره رزمندگان آزادی که در جنگ ارسباغ قهرمانانه جان باختند ، اختصاص داده شد ، در حیاط کلیسای سنت آستواتساتسین در کرانتس برگزار شد. هایک قالومیان فرماندار تاوش نیز در این مراسم شرکت کرد.

Source link