در حال حاضر ، 171890 واکسیناسیون انجام شده است

108در حال حاضر ، 171890 واکسیناسیون انجام شده است

به گفته وزارت بهداشت ، روند واکسیناسیون همچنان ادامه دارد.

از زمان شروع واکسیناسیون علیه COVID-19 در 1 اوت ، 171890 واکسیناسیون انجام شده است که اولین دوز آن 120285 ، دوز دوم 51605 است.

یادآور. واکسیناسیون با “AstraZeneka” ، “Sputnik-V” ، “Koronavak” را می توان در افراد بالای 18 سال ، طبق برنامه ، به صورت داوطلبانه انجام داد

واکسیناسیون در سازمان های مراقبت های اولیه بهداشتی در تمام روزهای هفته انجام می شود. شیفت شنبه تا یکشنبه از ساعت 10:00 تا 16:00 تنظیم شده است

شما باید فارغ از ثبت نام ، از قبل با کلینیک مورد نظر خود تماس بگیرید و برای واکسیناسیون ثبت نام کنید

اتباع خارجی نیز می توانند واکسینه شوند. واکسیناسیون رایگان است.

Source link