توکیو 2020 آرسن هاروتونیان در ابتدا شکست خورد و اجراهای خود را به پایان رساند

105توکیو 2020 آرسن هاروتونیان در ابتدا شکست خورد و اجراهای خود را به پایان رساند

بازیکن تازه وارد ارمنستان کشتی آزاد ارسن هارووتیان در المپیک بسیار ناموفق بود.

وزنه بردار 57 کیلوگرم کشورمان امروز در مرحله یک هشتم نهایی مقابل بیک بیار اردنبات کشتی گیر مغولی شکست خورد. در دور اول آرسن هاروتیانین 1: 2 شکست خورد و در دور دوم نتوانست مقاومت جدی در برابر حریف آسیایی خود نشان دهد – 0: 4.

کشتی گیر ما در مبارزه برای کسب مدال برنز شکست خورد ، زیرا بیک بیار اردنبات در مرحله یک چهارم نهایی شکست خورد و همچنین از مبارزه قهرمانی کنار رفت.

Source link