پاشینیان معاون جدید رئیس دفتر نخست وزیر را منصوب کرد

77پاشینیان معاون جدید رئیس دفتر نخست وزیر را منصوب کرد

با تصمیم نیکول پاشینیان ، نخست وزیر جمهوری آذربایجان ، زروحی ماتجوسیان به عنوان معاون ستاد نخست وزیر منصوب شد.

به گزارش وب سایت e-gov.am دولت الکترونیک در ارمنستان ، با تصمیم دیگر پاشینیان ، هاروثی گرگیان از سمت دبیرکل خدمات اجتماعی مشترک برکنار شد.

Source link