25 سال پس از تعطیلات جدید پسران ارمنی KVN در مونته نگرو – اخبار ارمنی

473


پسران تیم “ارمنیان جدید” UFA تقریباً هر سال با بیش از 25 سال از UFA به تعطیلات می روند.

این بار آنها در مونته نگرو هستند ، از آنجا مرتباً عکس ها را منتشر می کنند.

اگرچه طنزپردازان در حال حاضر در کشورهای مختلف جهان مستقر شده اند و هر کدام زمینه فعالیت خود را دارند ، تیم بومی سالهای جوان فراموش نشده است آنها حدود 10 سال فرصت استراحت با هم را از دست نداده اند.

Source link